Tämä on Tmi Mervi Kaartoahon henkilötietolain (10 ja 24§) ja Eu:n
tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri-tietosuojaseloste.
Laadittu 18.08.2018


Rekisterinpitäjä:Tmi Mervi Kaartoaho
Rekisteristä vastaava Mervi Kaartoaho, kaartoahomervi1@gmail.com


Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus


EU:n yleisentietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on


-henkilön suostumus(tietoinen)


-sopimus,jossa rekisteröity on osapuolena


-rekisterinpitäjän oikeutettu etu(asiakassuhde)


-henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkkaisiin ja asiakassuhteiden ylläpito


-tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin


Rekisterin tietosisältö:


Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat henkilön nimi, puhelinnumero,
sähköpostiosoite ja kotiosoite, laskutustiedot muut asiakassuhteeseen
ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot. Tietojen säilytys on
terapian kestoaika. Tiedot ovat vain käsinkirjoitus muodossa
asiakaskirjassa.


Säännönmukaiset tietolähteet:


Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta
asiakastapahtumista ja muista tilanteista, jossa asiakas luovuttaa
tietojaan.


Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n ja ETAN:n ulkopuolelle


Rekisterin suojauksen periaatteet:


Rekisteriin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja
tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan
asianmukaisesti.Tietoturvasta huolehditaan asiankuuluvasti ja
luottamuksellisesti.


Tarkastusoikeus:


Mikäli halutaan tarkastaa kirjaamani tiedot, pyyntö tehtävä
kirjallisesti rekisterinpitäjälle todistettuna henkilötodistuksella.
Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa
säädetyssä ajassa (yksi kuukausi)


Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet


Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien
henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (myös EU:n yleisen
tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet) Pyynnnöt kirjallisesti
rekisterinpitäjälle, henkilöllisyys todistettava ja tiedot saa kuukauden
sisällä.