Oivalluksia ja uuden oppimista

Edunvalvonnasta

Perjantai 24.3.2023 - Mervi


Paikallisen yhdistyksemme kokoukseen sain äskettäin edunvalvonnasta kertomaan Jesse Kujalan Kymenlaakson edunvalvontatoimistosta. Aihe oli kiinnostava ja erittäin tärkeä meille kaikille.

Edunvalvonnan tarkoitus on valvoa niiden henkilöiden etua ja oikeutta, jotka eivät vajaavaltaisuuden, sairauden tai  muun syyn vuoksi voi pitää huolta taloudellisista asioistaan. Edunvalvonta on viime sijainen keino hoitaa raha asioita. Edunvalvonta voidaan määrätä myös toistaiseksi, määräajaksi tai koskemaan tiettyä tehtävää. Edunvalvojan voi myös vaihtaa ja edunvalvonnan päättyessä omaisuus ja tiedot luovutetaan asianosaisille taholle (päämies, itse tai kuolinpesän hoitaja)

Edunvalvonta sopimus kannattaisi tehdä jo hyvissä ajoin. Voimaan se astuu vasta sitten kun viranomainen vahvistaa valtuutuksen lääkärintodistuksella. Kehitysvammaiset ja ikäihmiset tekevät niitä jo enenevässä määrin, myös nuoret mielenterveysongelmaiset ovat niitä tehneet. Suositellaan, jos dementia oireita alkaa esiintyä alkaa olla jo kiire sen tekemiseen, kun toimintakyky huononee koko ajan. Jos muistisairaus on edennyt jo pitkälle valtuutusta ei enää voi tehdä.

Edunvaltuutettuna voi toimia oma puoliso, lapset, muu läheinen tai julkinen edunvalvoja. Julkista edunvalvontaa voi hakea myös itse. Kuka tahansa voi tehdä Digi-ja väestövirastolle ilmoituksen edunvalvonnasta.

Päämiehen tahto tulee siten aina huomioitua oikein kun edunvalvonta on astunut voimaan. Julkinen edunvalvoja toimii yhteistyössä myös muiden viranomaisten kanssa. Hän voi tehdä huoli-ilmoituksen ja rajoittaa päämiehen luotonottoa tai toimintakelpoisuutta. Edunvalvojalla on salassapitovelvollisuus. Edunvalvoja voi myös ehdottaa käyttämään varojaan omiin tarpeisiin, nauttimaan rahoistaan jotka on elämässään ansainnut.

Julkista ja yksityistä edunvalvojaa koskevat samat lait ja velvoitteet. Holhousviranomainen valvoo, että niin käykin.

Tässä lyhykäisyydessään tärkeimmät pointit tästä asiasta. Olemme puolisomme kanssa tehneet edunvalvonta sopimuksen virallisesti jo vuosia sitten. Kun sairastelut tuli kuvioihin kummallakin elämään, oli jotenkin helppoa saada tämäkin asia järjestykseen. Me emme koskaan voi tietää mitä elämässä tapahtuu. Samalla tuli tehtyä myös testamentti. Hoitotahdon olen myös tehnyt ja kertonut läheisille siitä. Mitäpä kenenkään murehtimaan asioita etukäteen tai jälkikäteen kun nämä on tehtynä. Puolison kanssa keskusteltu myös kuolemaan liittyvät asiat ja toiveet. En sanoisi, että oliko helpot keskustelut, no ei ollut, mutta on kannattanut tehdä.

Nyt voi todellakin keskittyä elämään tässä ja nyt ja nauttia kaikista päivistä täysin siemauksin.

Päätä, että nyt nämä asiat on saatava kuntoon ja ala tehdä asioille jotain. Ainakin yksi murhe tulevaisuudestasi on poissa.

start-g381a1621d_640.jpg

Avainsanat: Edunvalvonta, tärkeää tehdä..


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini